Wyobraź sobie, że zatrudniasz prawnika. Chcesz, żeby reprezentował Twoje interesy, ale na końcu dowiadujesz się, że działał również na rzecz Twojego przeciwnika w sądzie. Brzmi absurdalnie?

Nie różni się to zbytnio od sytuacji, w której często znajdują się najemcy, gdy szukają nowej powierzchni lub renegocjują dotychczasową umowę najmu. Wiele firm doradczych reprezentujących najemców to te same, które jednocześnie reprezentują właścicieli budynków. Mogą zapewniać swoich najemców, że nie ma konfliktu interesów, ale trudno zachować obiektywnym, gdy reprezentuje się obie strony przy tym samym stole negocjacyjnym.

W Patron Brokers działamy w sposób pozbawiony ryzyka konfliktu interesów ponieważ, w odróżnieniu od innych firm doradczych, nie oferujemy usług związanych z reprezentacją właścicieli budynków w procesie komercjalizacji powierzchni, zarządzania czy wyceny nieruchomości.

patronbrokers

Brak konfliktu interesu

Interesy wynajmujących i najemców są z natury rzeczy sprzeczne. Patron Brokers oferuje usługi reprezentacji najemców w sposób niezależny:

inografika
Jak wygląda

Proces reprezentacji najemcy

Analiza potrzeb klientów.

Aby w pełni zrozumieć wymagania naszych klientów, omawiamy ich potrzeby, aktualne trendy oraz sytuację rynkową. Wspólnie określamy cele i ustalamy strategię dalszego postępowania.

Przedstawienie najlepszych na rynku ofert.

Porównujemy i omawiamy wybrane oferty dobrane zgonie z ustalonymi założeniami. Zapewniamy rozległe usługi doradztwa, które umożliwiają najemcy optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności i ograniczenie ryzyka.

Negocjacje.

Zapewnimy pełne wsparcie i koordynację procesu negocjacji najkorzystniejszych warunków umów z właścicielami obiektów.

Finalizacja transakcji.

Wpieramy klientów podczas finalizacji transakcji, podpisania umowy oraz w procesie przekazania powierzchni.

Stały kontakt.

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami, podczas trwania umowy najmu.