Renegocjacje

Specjalizujemy się w renegocjacjach umów najmu powierzchni biurowych w imieniu najemców.

Renegocjacje umów najmu lokalów to doskonały sposób na redukcję kosztów stałych. Poprawnie przeprowadzony proces renegocjacji gwarantuje naszym klientom duże oszczędności.

Jedną z największych i niekwestionowanych korzyści renegocjacji jest obniżenie stawki czynszu. Nasz zespół podczas negocjacji osiąga dla najemców oszczędności kosztów na poziomie 20-30%. Przy dużych metrażach oraz długich okresach najmu, oszczędności mogą być znacznie wyższe. Dodatkowe korzyści finansowe i organizacyjne wynikają z możliwości uniknięcia poszukiwań i przeprowadzki do nowej lokalizacji. Renegocjacje mogą dotyczyć również czasu trwania umowy, wielkości wynajmowanej powierzchni, wysokości czynszu lub sposobu uiszczania opłat, czy uzyskania zgody na podnajem.

Aby zapewnić możliwy najlepszy wynik, planowane odnowienie umowy najmu powinno nastąpić pomiędzy 6 a 18 miesięcy przed zakończeniem umowy najmu. Działając zgodnie z naszymi wytycznymi, najemca uzyskuje możliwość wykorzystania najlepszej pozycji negocjacyjnej.